Arkivering

NEMME OG SMIDIGE ARKIVERINGSLØSNINGER

Vores arkiveringsløsninger betyder enkel digitalisering til papirløse workflows.stak-papir
Med et enkelt tryk kan brugerne digitalisere papirdokumenterne til valgfrie foruddefinerede e-mails, mapper, FTP samt databaser, hvor dokumenter kan forarbejdes,
arkiveres og opbevares i den ønskede filstruktur samtidig med, at være søgbare, så de nemt og enkelt kan genfindes udfra søgekriterier som dokumentnavn, stregkodegenkendelser, CPR Nr., Faktura nr. Osv.
Dette forbedrer din effektivitet via reducering af tid, anstrengelser, og betyder ligeledes sikker opbevaring af dokumenter.

  • Strømlinet dokument- workflows, som vil optimere arbejdsprocesserne
  • Enkel dirigering og distribution af dokumenter til rette destinationer
  • Oprettelse af personlige arbejdsgange med netværkgodkendelse
  • Automatiserede flows såsom zone/område OCR og stregkodegenkendelser
  • Øget produktivitet ved at reducere de manuelle arbejdsprocesser og effektivisere
    de administrative arbejdsgange