Overvågning

ENKEL OG EFFEKTIV OVERVÅGNING MED KONTROL AF FLÅDE OG PRINTOMKOSTNINGERsurveillance_camera (1)

 

Med vores overvågningssoftware, har du en professionel brugertilpasset løsning med et komplet overblik over både mængden af udskrifter, udnyttelsesgraden, printadfærden, papirkapaciteten, toner, varsler osv.

Da moderne printmiljøer indeholder en lang række muligheder, kan printaktiviteterne og mængderne, samt ikke mindst omkostningerne hurtigt overstige budgetterne,hvis de altså ikke holdes i skak med overblik og kontrol.

Via automatiserede scanninger af dine printenheder opnås styring og aktuelle status af enheder og forbrug med letforståelig forbrugsrapporter for evt. tildeling af omkostninger og afregning.

 

  • Du forventer bedre overblik over maskinbestykningen og printomkostningerne af hele MFP- Printer –infrastrukturen.
  • Du forventer, at kunne automatisere analyser af brugere, enheder og forbrug med enkle og detaljerede oplysninger om, hvor din virksomhedsprintomkostninger opstår.
  • Du har behov for hurtigt at kunne give brugere adgang til printudstyret med passende brugsrettigheder.
  • Dybdegående og omfattede oplysninger med et tryk på en knap, så tidskrævende og trættende manuel indsamling af information undgås.
  • Hurtig og nem definering og oprettelse af brugerroller og adgangsrettigheder
  • Nem styring og kontostyring af omkostninger.
  • Budget og kvotestyring
  • Genkender alle brugere til omkostninger og allokerer omkostninger til pålidelig fakturering
  • Overblik over maskinbestykningens tonersituation, papirkapacitet, varsler osv.