Scanning

SCANNING FOR EFFEKTIVE OG OPTIMALE ARBEJDSGANGE

Fyns-kontor-teknik-94-small

I dag er konkurrencedygtighed ensbetydende med optimering af arbejdsprocesser gennem optimal udnyttelse af digitale workflows.

Informationsmængderne er vokset markant i de seneste år, så kontor og administrative medarbejdere bruger i gennemsnit mellem 20-30%
af tiden på både at finde dokumenter samt manuelt at opdele/-tildele dokumenter, fakturaer, kontrakter osv. til de rette personer,
afdelinger eller mapper, som er ekstremt tidskrævende.

Klart definerede workflows optimerer maximalt de interne processer, strømliner rutiner og er ligeledes særdeles tidsbesparende.

 

 

  • Scan et dokument, f.eks.et brev eller leverandørfaktura og det kommer ud som et elektronisk dokument f.eks. som word, Excel eller en søgbar PDF.
  • Scanning til flere forskellige dokumentformater, så medarbejdere ikke bliver nødsaget til, at genindtaste teksten for at arbejde videre med det, som f.eks. redigering af udskrevne Word dokumenter.
  • Scanning med bearbejdning af data, som redigering af trykte Word- Exel- dokumenter.
  • Gør dine dokumenter søgbare, redigerbare og komprimerede
  • Scan dokumenter direkte til “Skyen”
  • Dirigering/-levering og styring af scannede data, så de havner rette sted.
  • Smart automatiserede processer, herunder stregkodegenkendelser, zone/-område OCR og formulargenkendelser, optimerer interne processer og sparer tid.
  • Let søgning for at genfinde arkiverede dokumenter udfra søgekriterier som dokumentnavn, tekst, fakturanummer, personnummer, osv.